Biuro obsługi: +48 59 857 27 95
Fax: +48 59 857 24 08
Nr alarmowe:
+48 509 711 879
+48 59 857 24 69
Menu

Menu dodatkowe
Biuletyn Informacji Publicznej


NIELEGALNE ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

  2017-09-06 00:00:00  Maciej Pater      

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy: „Kto wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł.”

W związku z powyższym, w najbliższym czasie ZWiK w Miastku sp. z o.o., będzie przeprowadzał kontrole, zmierzające do wyeliminowania posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Copyright by ZWiK Miastko www.zwik.miastko.pl.