Artykuł pochodzi ze stronny www.zwik.miastko.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane na podstawie zawartej umowy ze ZWiK w Miastku sp. z o.o.,prosimy wystawiać w oznakowanych pojemnikach lub workach, zgodnie ze złożoną deklaracją, w terminach podanych w  harmonogramie dla nieruchomości zamieszkałych. Inne częstotliwości odbioru odpadów uzgadniane będą indywidualnie.

Celem zawarcia umowy prosimy o złożenie wniosku na adres email biuro@zwik.miastko.com.pl

Harmonogram wywozu odpadów kwiecień - czerwiec 2021 z nieruchomości zamieszkałych

Jak segregować odpady

Cennik wywozu odpadów

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów

Umowa na odbiór odpadów

Harmonogram wywozu odpadów styczeń - marzec 2021 z nieruchomości zamieszkałych

opublikował: Maciej Pater
data publikacji: 2020-12-16 09:03:25
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-18 10:19:24