Artykuł pochodzi ze stronny www.zwik.miastko.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Zlecenie usługi

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

opublikował: Maciej Pater
data publikacji: 2015-02-12 16:00:33
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-21 10:10:43